Giuseppe Pontiggia
Ed. Mondadori
ISBN: 9788804766261